פסוקי דזמרה

הקראת כתבה
יום שלישי י׳ אייר ה׳תשע״ה
פסוקי דזמרה — חלק מתפלת שחרית, הכולל פרקי שבח וזימרה לקדוש ברוך הוא.
מאת הרב שלום דב וולפא
פרחים אדומים וסגולים

 

 

 

פסוקי דזמרה — חלק מתפלת שחרית, הכולל פרקי שבח וזימרה לקדוש ברוך הוא. לפניהם אומרים ברכת ״ברוך שאמר״ ולאחריהם ברכת ״ישתבח״. זמרה = לשון שירה, שירה לה׳, וגם מלשון זמירת ענפים, ״זמר עריצים״, להכרית את כל המקטרגים על ידי אמירת פרקי התהילים.

פרסום תגובה חדשה

test email