שמונה עשרה (תפלת העמידה)

הקראת כתבה
יום שלישי י׳ אייר ה׳תשע״ה
שמונה עשרה (תפלת העמידה) – עיקרה של כל אחת מן התפלות, הנאמרת בעמידה ובלחש, ובה היו במקור: 18 ברכות בימות החול, 7 ברכות בימי שבת וחג.
מאת הרב שלום דב וולפא
בניין כחול

 

שמונה עשרה (תפלת העמידה) – עיקרה של כל אחת מן התפלות, הנאמרת בעמידה ובלחש, ובה היו במקור: 18 ברכות בימות החול, 7 ברכות בימי שבת וחג. תפלה זו נתקנה לאחר שגלו ישראל ע״י נבוכדנצר הרשע, ונתערבו בין הגוים, ולא ידעו כולם לערוך תפלה כראוי, ולכן עמדו עזרא הסופר ובית דינו ותקנו מסגרת של נוסח קבוע לכולם. ב־3 הראשונות יש שבח לה׳, 3 האחרונות — הודיה לה׳, ו־12 האמצעיות — בקשת צרכי האדם והציבור (ראה גם את הערך "ברכת המינים").

פרסום תגובה חדשה

test email