ראשי תיבות לפי סדר א"ב

הקראת כתבה
יום ראשון י״ד סיון ה׳תשע״ה
לפניכם ראשי תיבות שכיחים בעברית. המציינים מושגים מיוחדים, מתוך הספר "מושגים" ביהדות של הרב שלום דב וולפא (ונמצא באתר).
מאת הרב שלום דב וולפא
טירה ושני עצי דקל

 

ראשי תיבות לפי סדר א"ב

 

1. אב"ד – אב בית דין(הדיין הראשי בבית הדין, לפעמים הכוונה לרב העיר).

2. אי"ה – אם ירצה השם.

3. ב"ה – ברוך השם (שבח לקדוש ברוך הוא הנכתב בתחילת מסמך, מכתב, ספר וכדומה).

4. בלע"ז – בלשון עם זר (משתמשים במושג זה כשרוצים להסביר מילה על ידי תירגומה לשפה זרה).

5. בס"ד – בסייעתא דשמיא (מילים בארמית שפירושן בעזרת השם).

6. בע"ה – בעזרת השם.

7. גמ"ח – גמילות חסד (בשימוש יוס־יומי הכוונה להלוואה ללא רווח).

8. הי"ו – השם ישמרהו ויחייהו (ברכה הנכתבת לאחר הזכרת שמו של יהודי).

9. הקב"ה – הקדוש ברוך הוא (כינוי לבורא העולם).

10. ז"ל – זכרונו לברכה (ביטוי לאחר הזכרת שמו של יהודי שנפטר).

11. זצ"ל – זכר צדיק לברכה (ביטוי לאחר הזכרת שמו של צדיק שנפטר).

12. ח"ו – חס ושלום, או: חס וחלילה.

13. חוה"מ – חול המועד.

14. חז"ל – חכמינו זכרונם לברכה (כינוי לחכמי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד).

15. יצ"ו – ישמרהו צורו וגואלו (ברכה הנכתבת לאחר הזכרת שמו של יהודי).

16. מנצפ"ך – חמש האותיות מתוך הא־ב שלהן צורה מיוחדת בסוף המילה.

17. נ"י – נרו יאיר (ברכה הנכתבה לאחר הזכרת שמו של יהודי).

18. עיה"ק -עיר הקודש (ארבע ערים בארץ ישראל שהתקדשו במיוחד: ירושלים, חברון, צפת וטבריה).

19. עכו"ם – עובד כוכבים ומזלות (כינוי לגוי העובד אלילים. בשל הצנזורה נשתרבב כינוי זה גם במקומות העוסקים בגוים בכלל).

20. עשי"ת – עשרת ימי תשובה (עשרת הימים מראש השנה ועד יום הכיפורים).

21. ציס"ע – צדיק יסוד עולם (כינוי לצדיק היחיד בדורו בצדקותו).

22. ר"ח – ראש חודש.

23. ר"ל (או: רח"ל) – רחמנא ליצלן (השם יצילנו).

24. רשכבה"ג – רבן של כל בני הגולה (כינוי לרב בעל סמכות הלכתית גבוהה בחוץ לארץ).

25. שו"ת – שאלות ותשובות (כינוי לסיפרות של תשובות לשאלות הדנות ביישום ההלכה בחיי היום יום, שהשיבו גדולי תורה לשואליהם).

26. שליט"א – שיחי׳ לאורך ימים טובים אמן(ברכה הנאמרת או הנכתבת כשמזכירים את שמו של אדם גדול בתורה וצדיק).

27. ש"ס – ששה סדרים (ששת סדרי המשנה, לפעמים הכוונה בביטוי זה לתלמוד בלבד).

28. ת"ו – תבנה ותכונן(ביטוי הנכתב לאחר הזכרת שמה של העיר ירושלים וכדומה).

29. תובב"א – תבנה ותכונן במהרה בימינו אמן (כנ"ל).

30. תיק"ו – הפירוש הפשוט: "תעמוד" (כמו תיקום) כלומר: הבעיה נשארה במקומה.

ויש שפירשו בראשי תיבות: תשבי יתרץ קושיות ובעיות

(ביטוי הנכתב לאחר הזכרת קושיא שאין עליה פתרון, כלומר: אליהו הנביא יתרץ קושיא זו, לכשיתגלה במהרה בימינו).

31. תנ"ך – תורה, נביאים, כתובים.

32. תנצב"ה – תהא נשמתו צרורה בצרור החיים (ביטוי הנרשם על מציבה או הקדשה על שם יהודי שנפטר).

33. תשב"ר – תינוקות של בית רבן (תלמידים צעירים הלומדים בי׳חדר").

34. תושלב"ע – תם ונשלם, שבח לאל בורא עולם (שבח לה׳ שנהגו מחברי ספרים לרשום בסוף הספר).

 

פרסום תגובה חדשה

test email