כמים הפנים לפנים כן לב האדם אל האדם

הקראת כתבה
יום ראשון ט׳ אדר א׳ ה׳תשע״ד
כמים הפנים לפנים משמעו שטבע האדם הוא שכאשר מרגיש אהבה מצד חברו, זה גורם לו ממילא לאהוב את חברו. כך שלא קשה לבדוק כמה הזולת אוהב אותי, כי ברור שהוא אוהב אותי במידה שאני אוהב אותו. זהו דבר טבעי הטבוע בנפש כל אדם ובמיוחד בין בני זוג, שהם שני חצאים של אותה נשמה שהתחברו. (מסיפורי אהבה)
מאת שולמית שמידע
נרות

 

 

אהבה מעוררת אהבה 

כלל גדול בנושא "אהבה" אומר:

"כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם" –

מים זכים משקפים את הדמות שמסתכלת בהם כמו ראי,

אפילו שבמים עצמם לא חל שום שינוי.

וכמו שהמסתכל במים רואה את דמות עצמו,

כך לב האדם הנאמן באהבתו לחברו ללא פניות אישיות,

מעורר אהבה בלב חברו להיות נאמן לו.

כל תנועה נפשית של אדם לחברו, כמו אהבה, חיבה, קירוב וכיו"ב,

מעוררת בחברו את אותה תנועה.

הבטה פנימית באדם מעוררת בו את עצם הנפש, ומחזקת את כחות הנפש.

מבט אהבה בדרך של קירוב נותן כח להבין את השני ולהתייחס אליו.

מחשבה שבאהבה, המעוררת התקשרות רוחנית חזקה בין נאהבים.

ולמעלה מזה, דיבור במילות של חיבה מתוך הבנת הזולת ובטון נעים,

ועוד יותר מזה, מחוות של עזרה מעשית בשעת הצורך,

ובעיקר שיתוף פעולה בכל העבודה המייגעת של בנית בית ושמירה עליו.

כל אלה יוצרים אוירה רגועה של אהבה ואחוה ושלום ורעות.

אם כן, טבע האדם הוא שכאשר מרגיש אהבה מצד חברו,

זה גורם לו ממילא לאהוב את חברו.

כך שלא קשה לבדוק כמה הזולת אוהב אותי,

כי ברור שהוא אוהב אותי במידה שאני אוהב אותו.

זהו דבר טבעי הטבוע בנפש כל אדם ובמיוחד בין בני זוג,

שהם שני חצאים של אותה נשמה שהתחברו.

כוחה של אהבה שאינה תלויה בדבר

ועוד נזכור, שאהבה אמיתית אינה תלויה בדבר.

ולאהבה אמיתית אין מחיצות,

כי היא מעל להגבלת זמן ומקום.

אפילו אם יש מרחק גיאוגרפי בין נאהבים,

אין הם מרגישים נפרדים או בודדים,

אדרבה, הם מתגעגעים זה לזה ועוזרים ומועילים זה לזה גם מרחוק.

זוהי רוח החיים בעבודת הזוגיות,

זהו החוט המקשר בין בני הזוג בינם לבין עצמם.

וראוי להשקיע בעבודה התמידית והמייגעת של האהבה.

וכשמשקיע בזולת, מעורר את אהבתו ומגלה אותה על ידי פעולות  ומעשים –

במיוחד עם בן הזוג, שממילא קיימת בין בני הזוג אהבה טבעית מסותרת,

שהרי הם שני חצאים של אותה נשמה המתאחדים לאחד באופן טבעי,

(ולא כשני דברים נפרדים הנדבקים זה לזה באופן מלאכותי) –

אזי הוא אוהב אותו ומכבד אותו בגלוי וגם מעורר את אהבת הזולת אליו.

כי אחרי המעשים נמשכים הלבבות.

ומה גדול הוא כח האהבה!…

בכח האהבה אפשר לעזור ולתמוך בשני,

לשמח את השני ולעזור לו לבטא את עצמו,

ואפילו להוציאו משאול תחתית ולהעמידו במצב טוב.

לכן בני זוג חייבים להקדיש זמן בכל יום ולטכס עצה,

מה אפשר לעשות כדי לשמח את בן (בת) הזוג ולהועיל לו (לה).

וממילא אהבה המולידה אהבה תתגלה בצד השני.

שלושה שותפים באדם – השותף השלישי חפץ ביקרם

וכאשר בני הזוג מודעים ששלושה שותפים באדם: הקב"ה, אביו ואמו,

ובכל מחשבותיהם דיבוריהם ומעשיהם נושאים בני הזוג עיניהם השמימה,

אל עצם הטוב שטבעו להיטיב,

אל הקב"ה שברא אותם וזיווג ביניהם, כי חפץ ביקרם.

והוא ניצב עליהם תמיד ורוצה לשכון בתוכם.

אז העבודה נעשית קלה יותר מענגת יותר ומשמחת ביותר.

ובפרט שעיקרון "כמים הפנים אל הפנים",

נוגע גם בזה ש"התעוררות מלמטה" משפיעה על ה"התעוררות מלמעלה"

ו"כגונא תתא גונא עילאה".

מאור פנים של אהבה ושמחה למטה מושכים אהבה וחדוה מלמעלה,

ועל ידי זה מקבלים שפע טובה והצלחה ומתברכים בכל הברכות.

פרסום תגובה חדשה

test email