מזלו של חודש טבת

הקראת כתבה
יום שלישי י״א טבת ה׳תשע״ו
מזלו של חודש טבת. הגדי הקטן, בן העזים הרך והצעיר, הוא החלש שבבהמות. על כן הוא, כמו הכבש וכמו הטלה, מסמלים את עם ישראל.
מאת הרב ד"ר ש"ז כהנא
tevet (3)

 

 

חודש טבת – מזלו גדי

מזלו של חודש טבת הוא גדי.

הגדי הוא סמלם של עם ישראל וארץ ישראל.

הגדי הקטן, בן העזים הרך והצעיר, הוא החלש שבבהמות. על כן הוא, כמו הכבש וכמו הטלה, מסמלים את עם ישראל.

כפי שכתבנו לעיל, בעשירי בחודש זה הציב נבוכדנצר מלך בבל דייק על ירושלים – ויוכל לה. החלו ימי המצור הקשים על ירושלים, ימים שסופם רעב נורא, סבל וחורבן, עד אשר נבקעה העיר ושרף האויב את בית        ה' ואת בית המלך ואת כל בתי ירושלים. וישסעו את "שה פזורה ישראל" כשסע הגדי.

בפיוט "חד גדיא", המושר בליל הסדר, הגדי מסמל את עם ישראל, והשונרא (החתול) – את הכשדים.

לגדי קטן זה נודע מקום מיוחד בשירי הערש של האמהות היהודיות בכל הדורות. מאחר שהגדי נתפס כמסמל את עם ישראל, הרי טובי המשוררים והמספרים מספרים עליו באהבה מיוחדת.

עם זאת, מזל גדי רמז יש בו גם לברכה שקיבל יעקב מיצחק בשכר גדיי עזים. ברכות אלה הן השומרות על ישראל מפני רדיפות שונאיהם ושאר גזרות רעות.

 

הגדיים יוצאים למרעה

על פי דעות אחרות, מזל החודש הוא גדי בפשטות משום שבחודש זה בשנה מבורכת הגשמים כבר יורדים, השדות מתחילים להוריק, ירק ראשון צומח והגדיים יוצאים למרעה.

פרסום תגובה חדשה

test email