פרשת יתרו – יחס מיוחד לנשים במתן תורה

הקראת כתבה
יום חמישי י״ט שבט ה׳תשע״ו
לקראת מתן תורה על הר-סיני אמר הקב"ה למשה רבינו: "כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני-ישראל". מי הם "בית-יעקב"? – "אלו הנשים".
מאת נעמה טוכפלד
בניין כחול

 

 

נשים לומדות תורה ומביאות את הגאולה

שמתם לב לתופעה מעניינת? בדורות האחרונים יותר ויותר נשים לומדות תורה.

אין הכוונה היא להקמת 'כוייללים' לנשים או טקסי הנחת תפילין וכד'. יותר באופן אישי, פנימי, שמגיע מבפנים, אצל  נשים בדורנו. נשים רוצות ללמוד, להתעמק, להכיר ולדעת. תופעות כמו הרבנית ימימה, סיוון רהב מאיר, שמוסרות שיעורי תורה לאלפים איננה בגדר חריגה.

גם בדורות הקודמים נשים למדו ולימדו תורה, הקימו מסגרות חינוכיות לבנות לשם לימוד והפיצו את הבשורה. אדמור"י חב"ד, בשונה מכל זרם חרדי אורתודוכסי באותם תקופות עודדו בריש גלי ובמודע את הלימוד הנשי היהודי (כמובן, בתוך ההגדרה ההלכתית ולא על חשבון דברים אחרים).

כבר בתנ"ך מוצאים הרבה נשים נביאות, למדניות, מנהיגות ומאתגרות. על בנות צלפחד נאמר כי "נשים חכמניות הן" כלומר, יש בהן משהו, בנשים. משהו גבוה ורוחני לאין שיעור.

התורה, בניגוד לדעת כמה טועים, לא רק שאינה מזלזלת באישה אלא להיפך. היא מעניקה לאשה מעמד מיוחד, מכובד מאוד וגבוה הרבה יותר משל גבר, ועד כדי כך שהיא תולה את תהליך הגאולה, ב..לא פחות ולא יותר מאשר.. בנשים.

 

איך?

נתבונן במבט חסידי בפרשה:

 

 

יחס מיוחד לנשים במתן תורה

לקראת מתן תורה על הר-סיני אמר הקב"ה למשה רבינו: "כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני-ישראל". מי הם "בית-יעקב"? – אומר במדרש: "אלו הנשים". והמדרש מפרש, שבציווי לגברים נאמר "ותגיד" – בלשון קשה, ואילו בציווי לנשים כתוב "תאמר" – בלשון רכה.

אין זה ההבדל היחיד בדרך מסירת ציווי ה' בין הגברים לנשים. במכילתא מצויין הבדל נוסף: לנשים נצטווה משה למסור "ראשי דברים" בלבד, ואילו לגברים הוטל עליו למסור "דקדוקי דברים", כלומר – את כל פרטי הפרטים.

לכאורה, אפשר לטעון – מדובר בהפחתה במעמדה וכבודה של האישה! מדוע לגברים נמסרה התורה בדקדוקי דברים ואילו לנשים בראשי פרקים? וכי למה מצא הקב"ה לנכון לצוות את משה לדבר לנשים בלשון רכה ואילו לגברים בתוקף ובסמכותיות?

 

האם לנשים דרוש יחס מיוחד, ומרוכך יותר?

 

אומרת תורת החסידות – להיפך.

 

 

לנשים בינה יתרה

לנשים יש בינה יתרה. אין צורך לרדת איתן לפרטי פרטים. הן מבינות עניין. אמרו להם עיקרון – הן פורטות אותו לתכנית עבודה מפורטת לבד. בלי שיכריחו אותן…

גברים אפעס.. כל דבר צריך להסביר, ללבן ללמד ולהדגיש. לפעמים אפילו לאיים. לכן דיברה התורה עם הנשים בלשון רכה, ונתנה להן את עיקרי הדברים מתוך אמון מלא כי הן תמשכנה הלאה במשימה מבלי הפצרות מיוחדות.

לנשים, בנוסף לבינה יתרה, יש גם אמונה גדולה. אמונה פשוטה נקיה מפלפולים והתחכמויות. נשים קולטות, ומבצעות. לא יושבות לחפור על זה שעות, למרות הסטיגמה הרווחת. משימה שאישה מבצעת נעשית ברבע מהזמן שלגבר לוקח לבצע אותה, כשמדובר באותה משימה. האמונה היא רכיב קריטי אצלן.

מעלה זו של הנשים קשורה גם לגאולה: כשם שביציאת מצרים נגאלו בני-ישראל בזכות הנשים הצדקניות שבאותו הדור, כדברי חז"ל, כך "כימי צאתך מארץ מצרים, אראנו נפלאות" – גם הגאולה העתידה באה בזכות נשים צדקניות.

 

 

ואכן, בדור הזה, שכבר דובר עליו שהוא גלגול של דור יוצאי מצריים רואים פריצה מחודשת ורנסאנס של לומדות תורה, ברבדים הרלוונטיים ובמיוחד – בתורת החסידות. מדרשות, שיעורי תורה המוניים, הפצת דברי תורה בכל כלי המדיה האפשריים מעידים בצורה ברורה כי אותו דור של נשים צדקניות שבזכותו נגאלו ישראל ממצריים מתגשם שוב והופך את המטרה של לימוד התורה למטרה העיקרית והסופית: הגאולה האמיתית והשלימה, תיכף ומיד ממש!

 

כי יש דברים שרק נשים מסוגלות לעשות J

 

(מבוסס על דברים מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך לא, עמ' 93 )

פרסום תגובה חדשה

test email