פרשת בחוקותי – נושאי הפרשה

הקראת כתבה
יום ראשון ח׳ אייר ה׳תשע״ו
פרשת בחוקותי עוסקת בעיקרה בברכות וקללות ונחמה, ונוסף על כך מלמדת דינים הקשורים בהקדשה פדיון וגאולה.
טבע

א. שפע ברכות (פוריות הארץ, שלום בארץ ריבוי צאצאים, ריבוי תבואה והשראת השכינה) אם ילכו ישראל בדרך התורה והמצוות (כ"ו, ג'-י"ג).

ב. תוכחות וקללות (מחלות, בצורת, חיות רעות, מלחמה, חורבן וגלות) אם יעזבו את התורה ומצוותיה (שם, י"ד- ל"ט).

ג. דברי נחמה – אם ישובו מדרכם הרעה, הקב"ה יסלח להם (שם, מ'-מ"ה).

ד. סיום לכל החוקים שנhתנו בסיני (שם, מ"ו).

ה. הקדשה, פדיון וגאולה:

1) דיני הערכה לנודר המקדיש לה' ערך אדם מסוים (כ"ז, א'-ח').

2) דיני הערכה לנודר המקדיש לה' ערך של בהמה (שם, ט'-י"ג). .

3) דיני הקדשת בתים ושדות (שם, י"ד־כ"ה).

4) אין הקדשת בכורות (שם, כ"ו-כ"ז).

5) דיני חרם (שם, כ"ח-כ"ט).

6) דיני מעשר פירות וצאן ובקר (שם, ל'־ל"ג).

ו. חתימה וסיום לספר ויקרא (שם, ל"ד).

פרסום תגובה חדשה

test email