מי זכאי לעולם הבא?

הקראת כתבה
יום שני כ״ו תמוז ה׳תשע״ו
על זכויות ושכר לעולם הבא בזכות השכנת שלום, ניתן ללמוד גם מהסיפור התלמודי על האנשים, שהיו שמחים ומשמחים ומשכינים שלום בין אדם לחברו.
בית

 

סיפורי התלמוד נועדו ללמד אותנו פרק בחינוך, חינוך למבוגרים וחינוך לילדים.

 

על זכויות ושכר לעולם הבא בזכות השכנת שלום, ניתן ללמוד גם מהסיפור הבא שמופיע בתלמוד:

רבי ברוקא מחוזאי היה בשוק של בית לפט, והיה אליהו הנביא לצידו. שאל רבי ברוקא את אליהו הנביא: "האם יש בשוק מישהו שהוא בן (זכאי ל) העולם הבא"? עוד הם מדברים ושני אנשים הגיעו לשוק. אמר אליהו לרבי ברוקא: "אלו בני העולם הבא!" ניגש אליהם רבי ברוקא ושאל אותם: "מה מעשיכם"? אמרו לו: "אנשים שמחים אנחנו ומשמחים עצובים, וכשאנו רואים שניים שרבים ביניהם אנו טורחים ועושים ביניהם שלום".

 

הבאת שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו הם מהדברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא.

 

ואם השכנת בין שני אנשים סתם חשוב, השכנת שלום בין איש לאשתו על אחת כמה וכמה!

פרסום תגובה חדשה

test email