הפרסא המפסקת בין אצילות לבריאה יצירה עשיה

יום רביעי י״ח אב ה׳תשע״א
הפרסא, היא הפרוכת, המפסקת בין אצילות לבריאה, יצירה עשיה, שהוא מסך עב המבדיל ומעלים את האור הרב והזך עד למאד של עולם האצילות.
מאת שולמית שמידע
את הבניין

 

ואז כאשר נגמר הכלי העשירי דאצילות נעשה שם מסך ופרגוד אחד המפסיק בין אצילות לשאר עולמות שלמטה הימנו (עץ חיים שער סדר אבי"ע)

 

הפרסא, היא הפרוכת, המפסקת בין אצילות לבריאה, יצירה עשיה, שהוא מסך עב המבדיל ומעלים את האור הרב והזך עד למאד של עולם האצילות, שנתהווה מאדם קדמון ומעיניו, שזהו מקום נעלה ביותר. דוגמת הפרוכת שבבית המקדש שהבדילה בין קודש הקודשים לעזרה, ככתוב: והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים.

 

כי אילו היה אורו של עולם האצילות כפי שהוא הולך לבריאה, יצירה ועשיה בלי מסך המבדיל, לא יכלו להתהוות דברים הגשמיים. ומה שמגיע לעולמות בריאה, יצירה ועשיה הוא רק אור של תולדה ולא עצם האור. האור שהוא למעלה מן הפרסא נקרא מים עליונים ומה שלמטה ממנו נקרא מים תחתונים. ואמרו חז"ל שמים התחתונים נקראים מים בוכין שבוכין על שהתרחקו מן הקב"ה.                

 

כמו כן, בין בריאה ליצירה וגם בין יצירה לעשיה יש פרסא ועל ידי זה נתהוו שמים וארץ וכל צבאם שהם בבחינת גשם ממש.  

פרסום תגובה חדשה

test email