הלכות טהרה בקצרה

מאת:
הרב דב טברדוביץ

תוכן:

ספר זה שקראנו לו "הלכות טהרה בקצרה" כולל שבעה פרקים שהם תמצית דיני טהרת המשפחה כפי שסיכם בספרו ("חוסן ישועות" ח"ב) הרב דב טברדוביץ.

נוסף על כך, הספר בשלימותו מצורף כאן ב-pdf. ראה עמוד זה למטה בצד שמאל. הוא כולל את הלכות הטהרה המצויות הן באריכות והן בקצרה. בסוף הספר יש גם מבחן עצמי לחזרה ולשינון.

מטרת הספר היא ללמד את הנהגות הבית היהודי ולהדריך לחיי נישואין מאושרים. הספר כתוב בסגנון בהיר תוך ציון המקורות והרוצה להרחיב ידיעותיו יעיין במקורות ובהם ירווה את צמאונו להוסיף דעת.

יהי רצון שירבו השמחות בישראל ונזכה בקרוב לשמחת הנישואים הגדולה עם הקב"ה בגאולה האמיתית והשלימה בקרוב ממש.

  • דיני בדיקה בזמני וסתות ובזמנים נוספים
  • דיני ההרחקות בין בעל לאשתו בעת נידתה
  • הלכות וסתות
  • הפסק טהרה ושבעה נקיים
  • ליל הטבילה
  • מדיני יולדת ומפלת
  • מתי נאסרת אשה על בעלה?