חודש מרחשוון החודש השמיני הוא החודש היחיד בשנה שאין בו לא חג ולא מועד, ובז' במרחשוון מתחילים לשאול גשמים בארץ ישראל.

על משמעות השם של חודש מרחשוון, על היציאה מן החגים לחיי היום יום האפורים – ויעקב הלך לדרכו, ועל מעמדה המיוחד של עקרת הבית במאמר שלפניכם.

מזלו של חודש מרחשוון הוא עקרב, והוא אחד משנים עשר המזלות בחלקו הדרומי של גלגל המזלות. עקרב נראה בשמי הארץ בערב.

שמות רבים לחודש: החודש השמיני, חשוון או מרחשוון, ירח בול וירח זרע.