הרב שמעון ויצהנדלר בכנס כ"ח ניסן לנשים "עשו כל אשר ביכלתכם להביא את משיח צדקנו", מסביר איך לפעול "אורות דתוהו בכלים דתיקון" כדי להביא את המשיח בפועל ממש.

הרב שמעון ויצהנדלר מסביר בכינוס כ"ח ניסן תש"ע לנשים, שהמלכת המלך המשיח על ידי העם היא שתביא את הגאולה.

איך הציל הרבי את הבת של המוסכניק הערבי מחווארה, ואיך זה השפיע על היחס של אנשי המקום ליהודים?

בישיבת חב"ד ביצהר חיים גאולה ושרים את חזון אחרית הימים

המושלים בירושלים אנשי לצון. ליצנים שכורתים ברית עם מחבלים הם ההוכחה החותכת שאנו בימות המשיח וקרובים מאוד לגאולה.

הכנסת ספר תורה השמיני של ילדי ישראל בכולת המערבי שנת ה'תשפ"ג. ברובעם הדרת מלך. אירוע מרגש ביותר!

על פי הוראת הרבי מלך המשיח יש ללמוד עניני בית המקדש בשלושת השבועות. לפניכם שיעור עם הרב יוזביץ הסבר על בית המקדש כהכנה למקדש העתיד. מקור: https://hageula.com/vid/kinusim/19938.htm

הרב אושקי מלמד הלכות בית הבחירה בצורה מרתקת

הרב דורון אורן שמנחה אותנו במדיטציית הגאולה ומכניס אותנו למציאות הפנימית שמעלה אותנו היישר לימות המשיח ולהתגלות של הרבי שליט"א מלך המשיח

הרב מיכאל לסרי מסביר שהרבי מליובאוויטש הוא המלך המשיח על פי המקורות, על פי ההלכה! והוא חי וקיים!

הרבי הבטיח: ארץ ישראל המקום הבטוח ביותר בעולם. הגאולה כבר כאן!

שמחה גדולה בבית חיינו 770 כהכנה לגאולה הקרובה מאוד

הפקת ענק על השיר אחד מי יודע שהצית אלפי לבבות יהודיים בברית המועצות בתקופות הקשות ביותר. הרבי עודד שיר זה בהתוועדויות ב770.

סרטון חמוד ומתוק שהוקרן במהלך חגיגת החאלקה של מענדל בנם של שליחי חב"ד באדיס אבבה שבאתיופיה

חסידי חב"ד מניחים תפילין לירון לונדון. הוא קורא קריאת שמע ומכריז: יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

התוועדות עם הרב שמעון וייצהנדלר המדבר על כוחו של דיבור להפוך את העולם ולהביא את הגאולה.

שליחי הרבי מכל העולם נפגשים בבית חיינו 770 ומספרים על חוויות השליחות כשנקודת השליחות היא קבלת פני משיח צדקנו

קטעי שיחות של הרבי בענייני גאולה ומשיח – במחרוזת שירים לילדים לשינון בעל פה, על ידי אלאור וולנר, ביוזמת שליח הרבי מלך המשיח להרצליה הרב ישראל הלפרין.

בכינוס 'צאתכם לשלום' שנערך לאורחי הרבי שליט"א מלך המשיח, הוקרן וידאו, בה משתף ראש ישיבת תות"ל פתח תקווה הרב יצחק אקסלרוד בחוויות משמחת תורה אצל הרבי ועל ההכנה הנדרשת לקראת 120 שנה לרבי בי"א בניסן.

סרקוזי קיבל הדרכה משליח חב"ד בצרפת לכתוב לרבי באגרות קודש ועל פי התשובה שקיבל באגרות קודש נבחר להיות נשיא צרפת

החבר'ה מניחים תפילין מול הבית של חברת הכנסת תמר זנדברג להוכיח שכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ.

עצרת גאולה ומשיח שהתקיימה בר"ח תמוז תשפ"ד באמפי בת ים

עצרת גאולה ומשיח לזירוז הגאולה שהתקיימה בבת ים בשנת ה'תשפ"ב

קטע משיחת כ' מרחשון תשמ"א (מאה ועשרים שנה להולדת הרבי הרש"ב). בשיחה מסביר הרבי שליט"א מלך המשיח את ענין פרק קכ"א 'שיר למעלות'.

סגולת שנים עשר הפסוקים ואמירת פרקי תניא להצלה ממגיפות של עקבתא דמשיחא