בית רבינו שבבבל – 770 הוא בית מקדש מעט, שלהיותו מקומו הקבוע של נשיא הדור, הנשיא הוא הכל, שכולל כל הדור, יש בו השראת וגילוי השכינה מעין ודוגמת השראת וגילוי השכינה בבית המקדש.

בקונטרס "בית רבינו שבבבל" מסביר הרבי מלך המשיח, שבית המקדש השלישי יתגלה בראשונה בבית חיינו 770, ומשם ישוב עם ענני שמיא לירושלים.