גאולה-ומשיח

עצרת גאולה ומשיח לזירוז הגאולה שהתקיימה בבת ים בשנת ה'תשפ"ב

מדוע חשוב להכריז: יחי המלך המשיח לעולם ועד? כי זה נותן חיים במלך. עניין זה קשור בהכרזה שבפסוק: יחי אדוני המלך דוד לעולם!

הרב מרדכי רוטנשטיין מסביר שהרבי מלך המשיח חי וקיים ב770.

ההתעוררות להקים בית לרבי מלך המשיח בכפר חב"ד כחלק מההכנה וההתכוננות לגאולה אמנם באה מלמטה, אך היא קיבלה אישור ועידוד רק מן הרבי, כשאמר למה בית? ארמון.