דניס-פרגר

על פי תורה ארץ ישראל היא נחלת עולם לעם עולם מא-ל עולם, וכמו שהרבי אומר, יש להדגיש שוב ושוב כי ארץ ישראל היא נחלת עולם לעם עולם מא-ל עולם כמובטח לאברהם אבינו בברית בין הבתרים בתורת עולם: לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת (הרבי, ש"פ חיי שרה תשמ"ח). אולם כאן נביא דעתם של מומחים לא יהודים על המצב במזרח התיכון על פי השכל הישר.

סרטון הסברה מעולה עם תרגום על המצב הישראלי פלסטיני שנוצר באוניברסיטת פרגר שבארה"ב. מסקנתו היא שאי אפשר לעשות שלום עם אנשים המכריזים על עצמם שאוהבים את המות כמו שישראל אוהבים חיים.