הסבא-משפולי

למה היה "הסבא קדישא משפולי" בכל ראש השנה קודם שהיו תוקעים בשופר בבית מדרשו, מסתגר בחדרו הפרטי למשך זמן מה? איש לא ידע מה מעשיו באותם רגעים, והדברים נותרו בגדר תעלומה שאיש לא ידע את פשרה שנים רבות בשנים. עד שהגיע אחד החסידים מארץ רחוקה והרהיב עוז בנפשו להציץ דרך הסדקים של חדרו ופענח את התעלומה.

בקרב החסידים מקובל שניגון וריקוד ה"הופ קוזאק" מיוחס לסבא משפולי. זהו הסבא משפולי עליו מסופר ב"היום יום" שהבעל שם טוב הניח ידו על לבו, וכפי שהעיד על עצמו מאז חם לו. הסבא משפולי דמות מופלאה המעוטרת במעשי חסד רבים ובמסירות נפש, שהקדיש חייו לעזור ליהודים הנתונים בצרה. בקרב החסידים מקובל, שתחרות הריקוד – בה ניצח הסבא משפולי – נערכה לצלילי השיר הופ קוזאק. להלן סיפור המעשה הנפלא.