הרב-מנחם-מענדל-ווילשנסקי

הרב מנחם מענדל ווילשנסקי מדבר על פנימיות התורה (חסידות) ועל שני המאורות הגדולים העומדים בראשה הבעל שלם טוב ואדמו"ר הזקן.

הרב מנחם מענדל ווילשנסקי בהרצאה מרתקת בנושא "מהו רבי" לפני סטודנטים במוסד ללימודים גבוהים. בסוף ההרצאה הוא עונה על שאלות בנושאים העומדים ברומו של עולם בחן ובטוב טעם.

הרבי הורה לימוד השווה לכל נפש חת"ת (חומש תהילים תניא) בכל יום. לימוד זה הוא סגולה תמיד ובמיוחד בזמנים לא קלים.