חבד

הפרק של הרבי לשנת ה'תשע"ז הוא פרק קט"ז – "אהבתי כי ישמע השם את קולי תחנוניי"… את הפרק הלחין הרב דויד כהנוב וחסידי חבד שרים אותו בהתלהבות.