הניגון של פרק קטז בתהילים לכבוד הרבי

הפרק של הרבי לשנת ה'תשע"ז הוא פרק קט"ז - "אהבתי כי ישמע השם את קולי תחנוניי"... את הפרק הלחין הרב דויד כהנוב וחסידי חבד שרים אותו בהתלהבות.