חודש-אב

לא קל לקבוע את מזלו של חודש מנחם אב, כי שום מזל לא רצה לתת לחודש זה את חסותו. אולם איכשהו יהודה מלך החודשים העביר את מזלו מחודש ניסן לחודש אב.

יש מפרשים שהשם "אב" ניתן לחודש החורבן, כדי להסביר שהאב קיבל עליו את התפקיד להעניש את בני ישראל שחטאו, כפי שעושה אב לבניו, לטובתם, לחנכם ללכת בדרך טובה.

חודש מנחם אב חודש הרחמים חודש הנחמה. שכן אב – מורה על רחמים, כמו שכתוב "כרחם אב". ו"מנחם אב" מורה על הנחמה.