חודש-אייר

לוח השנה לחודש אייר תשע"ו כולל התאריך הלועזי לחודשים מאי – יוני, כולל זמן זריחה (ז.) וזמן שקיעה (ש.) וסוף זמן קריאת שמע בבוקר (סזק"ש), וזמני כניסת השבת ויציאת השבת.

מזלו של חודש אייר הוא שור. השור וקרני השור הם גם סמל למלחמה. השור מסמל את חרישת השדה, ככתוב: ״ורב־תבואות בכח שור״, והוא גם מזכיר את העלאת הביכורים, שבה מילא השור תפקיד בולט.

לחודש אייר שמות אחדים: החודש השני, חודש זיו וכמובן "אייר" שראשי התיבות שלו הוא "אני ה' רופאך".

חודש אייר הוא החודש השני לחדשי השנה על-פי תורה. הוא החודש השני לצאת בני ישראל ממצרים. ושמו העברי חודש זיו. דברים על מעלתו וסגולתו של החודש במאמר שלפניכם.

פרשת קדושים שבת מברכים של חודש אייר. יהודי מתייחס להנהגות הטבע באופן שלמעלה מן הטבע, לכן הוא רואה גם את עניין מולד וחידוש הלבנה הטבעי כדבר שלמעלה מן הטבע, ומכריז: "מי שעשה ניסים לאבותינו"… ואף הקב"ה מתנהג עם בניו באופן של מידה כנגד מידה, ועושה להם ניסים שלמעלה מן הטבע.

משמעות מיוחדת לשבת מברכים של חודש אייר שבכולו אנו אומרים את ספירת העומר, בתחושה שכל יהודי יכול להיות "מדלג על ההרים (בזכות אבות) ומקפץ על הגבעות" (בזכות אמהות), ואף למעלה מזה.