חודש-סיון

לוח השנה לחודש סיון תשע"ו כולל התאריך הלועזי לחודשים יוני – יולי, כולל זמן זריחה (ז.) וזמן שקיעה (ש.) וסוף זמן קריאת שמע בבוקר (סזק"ש), וזמני כניסת השבת ויציאת השבת.

במה זכה זבולון להיות השבט של חודש סיון חודש מתן תורה?

מזלו של חודש סיון הוא תאומים. מיהם התאומים האלה? יש אומרים יששכר וזבולון, ויש אומרים משה ואהרון, ויש אומרים פרץ וזרח, שהרי מפרץ יצא דוד המלך.

חודש סיון קרוי בתנ"ך החודש השלישי. רק פעם אחת הוא מופיע בשם "חודש סיון". מה מקור השם סיון?

חודש סיוון הוא החודש השלישי אם מונים מניסן, והתשיעי אם מונים מתשרי. עיקרו של החודש הוא חג השבועות – חג הביכורים וחג מתן תורה.

בדבר מלכות כ"ח סיון מסביר הרבי שכ"ח סיון מורה על כח חודש סיון, וכמאחז"ל "בריך רחמנא דיהב אוריאן תליתאי לעם תליתאי על ידי תליתאי ביום תליתאי בירחא תליתאי".