חסיד-אומות-העולם

אנו קרובים מאוד לתקופה של לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה, ולמי שקשה להאמין, יצפה בסרטון שלפניכם.

דרשן מוסלמי בירדן פונה לערביי ישראל ומטיף להם מוסר על יחסם ליהודים ואומר להם: "אללה לא יסלח לכם".

אחמד מאליגי, עיתונאי ופרשן פוליטי מצרי, החליט לחקור את השואה, בשל הכחשה של השואה בעולם המוסלמי. למעלה מ-3 חודשים ביקר במחנות השמדה ומחנות ריכוז וראיין ניצול שואה בן 93, דבר שזעזע אותו רגשית.

מה רב שכרו של חסיד אומות העולם שמגלה כמה חיים הציל, לאחר שבשואה הצליח למלט 699 ילדים מהשואה האיומה.