טנק-חבד

שיירת הטנקים בחנוכה ה'תשע"ד בהתלהבות של עשיית מצוות ואהבת ישראל שאין לה אח ורע.

שיירת הטנקים של ניידות חב"ד לקבלת פני משיח צדקנו בפעילות מדהימה בחנוכה ה'תשע"ג.

ניידות חב"ד הם טנקים של מצוות. בסרטון זה עדות של אנשים פרטיים וחיילים בצבא במבצע עופרת יצוקה ועוד על פעולות אנשי חב"ד הנפלאות.

במסגרת תוכנית ה"ראלי" לחיילי צבאות השם, נשלחים בכל חודש מספר ילדים לחוויה לימודית. החודש יצאו ארבעה חיילי ה"ראלי" ליום בטנק המבצעים, למדו על הטנק של הרבי ועזרו לטנקיסט.

פעולות של טנק חב"ד במלחמת לבנון – תפילה להצלחה, הנחת תפילין, ריקודים ושמחה והעיקר החדרת תחושת ניצחון לפני היציאה למלחמה.

שיירת הטנקים טעונים חנוכיות יוצאת למבצעי חג החנוכה להפיץ אור ושמחה בחג האורים ברחבי הארץ.