שיירת הטנקים במבצע חנוכה

שיירת הטנקים טעונים חנוכיות יוצאת למבצעי חג החנוכה להפיץ אור ושמחה בחג האורים ברחבי הארץ.