מבצע-תפילין

תשובת הרבי לשואלים: מה יוצא ממבצע תפילין

מצוות תפילין שקולה כנגד כל המצוות, ומי שזהיר במצווה זו כאילו קיים את כל התורה כולה. לכן יוצאים חסידי חב"ד לזכות במצוה זו את עם ישראל בכל מקום שאפשר.