מעלת-השמחה

בזמן השואה ניסה יהודי להפיח רוח חיים בתוך הגטו, וכשראו הגרמנים שרוח היהודים חזקה, ביררו ומצאו שהוא גרם לכך, משלא ענה לאזהרותיהם לחדול מזה, עשו לו משפט פומבי כדי להורגו אך הוא ניצח בזכות מצות ציצית.

שמחת תורה היא שמחה של מצוה לגומרה של תורה – שמחה בה' ובתורתו… שמחה אישית ופנימית ללא הגבלה… עד ל"שובע שמחות את פניך". שמחה הפורצת את כל הגדרים… מתוך כוונה לעלות במעלות התורה מחיל אל חיל…