סיפור מצמרר מזמן השואה – לראות עד הסוף!!!

בזמן השואה ניסה יהודי להפיח רוח חיים בתוך הגטו, וכשראו הגרמנים שרוח היהודים חזקה, ביררו ומצאו שהוא גרם לכך, משלא ענה לאזהרותיהם לחדול מזה, עשו לו משפט פומבי כדי להורגו אך הוא ניצח בזכות מצות ציצית.