ניידות-חבד

שיירת הטנקים בחנוכה ה'תשע"ד בהתלהבות של עשיית מצוות ואהבת ישראל שאין לה אח ורע.

שיירת הטנקים של ניידות חב"ד לקבלת פני משיח צדקנו בפעילות מדהימה בחנוכה ה'תשע"ג.

ניידות חב"ד הם טנקים של מצוות. בסרטון זה עדות של אנשים פרטיים וחיילים בצבא במבצע עופרת יצוקה ועוד על פעולות אנשי חב"ד הנפלאות.

סרט תדמית עבור דינר לארגון "ניידות חב"ד להפצת יהדות" באלול ה'תש"ע 5770.

פעולות של טנק חב"ד במלחמת לבנון – תפילה להצלחה, הנחת תפילין, ריקודים ושמחה והעיקר החדרת תחושת ניצחון לפני היציאה למלחמה.