ספירת-הבינה

ספירת הבינה נקראת אימא עילאה (האם העליונה), ורמוזה באות 'ה' ראשונה – העליונה מבין שתי האותיות 'ה' שבשם הוי' ב"'ה.