עולם-האצילות

"עולם האצילות" הוא "עולם הספירות", שכל מציאותם הוא אלוקות. דוגמת עשר כוחות הנפש שבאדם (השכל והרגש), שמהוים חלק מאישיותו. המהות הגלויה של האדם הם שכלו ורגשותיו. ולמרות זאת הם רק כוחות הנפש ("כוחות" ולא "עצם"), שכן הנפש עצמה היא "פשוטה" ובלתי מוגבלת ואין בה חלוקה לכוחות פרטיים כלל. כך עולם האצילות. הספירות שבו אינם ח"ו דבר נפרד מאלוקות אלא הם כוחות אלוקיים, ואין כאן שום נתינת מקום לנבראים כלל.

לימוד סדר השתלשלות היא מצוה רמה ונישאה ומביאה ללב שלם. הרב גינזבורג נותן הסבר על עולם האצילות – עולם הספירות, על עשר הספירות המקבילים לעשר כוחות הנפש.

לימוד סדר ההשתלשלות היא מצוה רמה ונישאה ומביאה ללב שלם. הרב גינזבורג מסביר את סדר השתלשלות העולמות: אצילות בריאה יצירה עשיה במקביל לכוחות הנפש (שכל ומדות) וללבושי הנפש (מחשבה דבור ומעשה).