ציצית

סיפור ניסי הקשור בציצית. יהודי שעמד לפשני שודדים והיה בסכנת חיים ניצל עקב תושייתו ללמד שבע מצוות בני נח ובזכות הציצית שבבגדו.

מה נותן את הכח ליהודי לעמוד בתנאי הסבל של הגלות האיומה, אם לא אמונה, ביטחון בה' ושמחה בטהרתה. גם ברגעים הקשים ביותר יכול אדם להתעלות מתוך אמונה בה' ומתוך שמחה. הרבי מסביר שעשינו הרבה נסיונות להביא את הגאולה, אולם דבר אחד לא ניסינו עד הסוף והוא שמחה בטהרתה. הא לכם סיפור לדוגמה עד היכן מגיע כוחה של שמחה.

בזמן השואה ניסה יהודי להפיח רוח חיים בתוך הגטו, וכשראו הגרמנים שרוח היהודים חזקה, ביררו ומצאו שהוא גרם לכך, משלא ענה לאזהרותיהם לחדול מזה, עשו לו משפט פומבי כדי להורגו אך הוא ניצח בזכות מצות ציצית.