קידוש-לבנה

מצווה לאכול סעודה אחר צאת השבת – הקרויה "מלווה מלכה": דהיינו, ללוות את השבת [הנקראת "מלכה״] ביציאתו דרך כבוד כמו בכניסתו. ובתחילת החודש אחר שבעה ימים מהמולד, מקדשים את הלבנה. ולכתחילה מקדשים במוצאי שבת אחר תפילת ערבית בבגדי שבת.

בסרטון זה ניתן לראות את הירח עולה כשהוא במילואו ובמלוא הדרו בערב קייצי כשעומדים על אחד מהרי ניו זילנד. אז מה יהיה כשאור הלבנה יהיה כאור החמה ולמעלה מזה?…

קידוש לבנה צריך להיות ברוב עם, כי דוקא ברוב עם הדרת מלך. ואכן חסידי חב"ד על פי הוראת הרבי מקיימים מצות קידוש לבנה בשטורעם ורעש גדול וכמובן בשמחה גדולה במיוחד בבית חיינו – 770.