קידוש לבנה בי"ב מרחשוון תשע"ג בבית חיינו – 770

קידוש לבנה צריך להיות ברוב עם, כי דוקא ברוב עם הדרת מלך. ואכן חסידי חב"ד על פי הוראת הרבי מקיימים מצות קידוש לבנה בשטורעם ורעש גדול וכמובן בשמחה גדולה במיוחד בבית חיינו - 770.