שמע-ישראל

מקהלת ילדים יהודים הופיעה בקרמלין ושרה "שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד" ועוד שירי אמונה בגאווה יהודית של תורה ומצוות.

חיים ישראל בשיר "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" שעיקר תוכנו הוא שיהודי אף פעם אינו לבד.

האמת הפנימית הזועקת מעומק לבו של כל יהודי – שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד, ה' הוא האלוקים, ה' מלך ה' מלך ה' ימלוך לעולם ועד. הקשיבו לרחשי הלב.

מרדכי בן דוד שר את השיר: שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד.

הרב יוסף כהנמאן עשה רבות כדי לגלות ילדים יהודים שהוריהם מסרו אותם לחבריהם להשגחה בזמן השואה, ועל ידי זעקת "שמע ישראל" נקבצו אליו הרבה ילדים שצעקו: טאטע, מאמע.