האמת הפנימית הזועקת מעומק לבו של כל יהודי

האמת הפנימית הזועקת מעומק לבו של כל יהודי - שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד, ה' הוא האלוקים, ה' מלך ה' מלך ה' ימלוך לעולם ועד. הקשיבו לרחשי הלב.