אברהם פריד שר: אבא מלך העולם

אבא מלך העולם, מלך אבא של כולם...