אורות דתהו בכלים דתיקון

הרב שמעון ויצהנדלר בכנס כ"ח ניסן לנשים "עשו כל אשר ביכלתכם להביא את משיח צדקנו", מסביר איך לפעול "אורות דתוהו בכלים דתיקון" כדי להביא את המשיח בפועל ממש.