אז יאמרו בגויים

בימינו אלה ימות המשיח הגויים מתחילים להשמיע קולם לטובת עם ישראל.

אז יאמרו בגויים וידאו