אפרים חן שר "צמאה לך נפשי"

אשרים חן שר את הניגון: צמאה לך נפשי כמה לך בשרי בארץ ציה ועייף בלי מים.