גם אני מניח תפילין

״מבצע רון״ של בועז גולן הביא רבים מאוד בארץ וברחבי העולם להניח תפילין

גם אני מניח תפילין וידאו