הכנסת ספר תורה השמיני של ילדי ישראל בכותל המערבי

הכנסת ספר תורה השמיני של ילדי ישראל בכולת המערבי שנת ה'תשפ"ג. ברובעם הדרת מלך. אירוע מרגש ביותר!