הרבי: בית המקדש השלישי יתגלה בראשונה ב770

בקונטרס "בית רבינו שבבבל" מסביר הרבי מלך המשיח, שבית המקדש השלישי יתגלה בראשונה בבית חיינו 770, ומשם ישוב עם ענני שמיא לירושלים.