שירת יחי המלך המשיח בבית חיינו – 770

בית רבינו שבבבל הוא בית משיח 770 אשר בניו-יורק והוא גם בית מקדש מעט - מרכז היהדות שממנו מפיצים את אור השם בעולם בדורנו דור הגאולה.