הרבי מסביר את חשיבות מבצע תפילין

תשובת הרבי לשואלים: מה יוצא ממבצע תפילין