הרב לאו במבט על השואה

הרב לאו מספר על ילדותו בשואה בצורה מרתקת, ומסביר איך נשאר בעל האמונה, ומדוע השואה מחייבת את עם ישראל להמשיך לשמור תורה ומצוות וביתר שאת.