הרב לאו כפי שלא ראינו מעולם

בסרטון מרגש זה מספר הרב לאו על ילדותו בשואה.