הרב מנחם מקובר בהרצאה על בית שני בליווי מצגת מרהיבה

הרב מנחם מקובר בהרצאה מרתקת ומקיפה על בית שני בליווי מצגת מרהיבה.