השיר "די דיינו" בנוסח ה"לעומת זה"

על מה שקורה בימינו כבר ניבא הנביא ישעי': שמעו דבר ה' אנשי לצון, מושלי העם הזה אשר בירושלים, כי אמרתם כרתנו ברית את מות ועם שאול עשינו חוזה (ישע' כ"ח). ור' יונתן בן עוזיאל מסביר שכורתים ברית עם רוצחים ומחבלים. ורק מלך המשיח יצילנו מכל זה.