לא תעמוד על דם רעך!

הגיע הזמן שיתירו לחיילים להגן על נפשם! סרטון זה צריך לעורר כל אחד למחות נגד הנהגה שכאשר זורקים אבנים על חיילים, אין הם יכולים להתגונן! רק בנס ניצלו החיילים, יצ"ו!